Tarihçe

Paylaş :

Kocatepe Camii inşaatının Türkiye Diyanet Vakfına devredilmesini müteakip, ticari faatliyet konusu işlerinin doğrudan Vakıf eliyle yürütülmesinin zorluk ve sakıncaları anlaşılmıştır. Bu problemlerin aşılabilmesi gayesiyle; Vakfın hem kendi işlerini yaptırabileceği, hem de bu işler neticesinde elde edilecek karın doğrudan kendisine döneceği şirketler vasıtasıyla yürütülmesi yönünde bir tasarrufta bulunularak, 25.05.1983 tarihinden itibaren Vakıf iştirakı şirketler kurulmaya başlanmıştır.

Türkiye Diyanet Vakfının tek bir şirket ile inşaat sektöründe başladığı ticari faaliyetleri, zamanla oluşan ihtiyaçlar doğrultusunda genişleyerek turizm, eğitim, gıda, mağazacılık, ahşap doğrama dekorasyon, sağlık , neşriyat ve pazarlama gibi sektörde faaliyet gösteren dört yeni şirketin kurulması ile genişletilmiştir. Farklı unvanlarla , farklı sektörlerde hizmet vermeye başlayan 5 müstakil Vakıf iştiraki şirket ; GİNTAŞ A.Ş , KOMAŞ A.Ş , VETAŞ A.Ş , DİVANTAŞ A.Ş, ve 29 MAYIS A.Ş , 2001 yılında güçlerini KOMAŞ Kocatepe Modern Mağazacılık İşletmeleri San. Ve Tic. A.Ş çatısı altında birleştirilerek, faaliyetlerin tümü tek çatı altında tek vücut olarak daha güçlü kadrolar ve sağlam adımlarla devam ettirmişlerdir.

Türkiye Diyanet Vakfına hizmet ve destek için kurulmuş olan ve 30 yılı aşkın süredir varlığını bu bilinçle devam ettiren KOMAŞ; kazanılmış olan tecrübe ve deneyimlerin şirketin kuruluş maksadının her zman göz önünde bulundurulmak suretiyle değerlendirilmesi sonucunda , günümüzde ; iştigal ettiği sektörlerin tümünde vermiş olduğu hizmet kalitesiyle kendisini ispat etmiş markalaşmış ve güvenilir bir konuma gelmiş ticaret hayatında sağlam adımlarla ilerleyen farklı sektörlerde faaliyet gösterip bu sektörlerin her birinde karlığını günden güne arttıran başarılı ve profesyonel bir ticari işletme şeklini almıştır.

tasarım ve uygulama :
Aren Tanıtım
Tüm Hakları Saklıdır : 2013 | Gizlilik Sözleşmesi - Erişilebilirlik